MEDICINA MUNCII

Serviciul de Medicina Muncii asigura conform normelor in vigoare:


Evaluarea initiala a unitatii prin:


- prima vizita la locul de munca


- intocmirea referatelor cu profilul de investgatii necesare fiecarui angajat


- instructajul pentru angajator, responsabilul cu medicina muncii si, eventual, a medicului de intreprindere


 Controlul medical complet a intregului personal in functie de profilul si specificul locului de munca (examene clinice, examene de specialitate, investigatii paraclinice si de laborator, etc.)


- la angajare


- la controlul medical periodic


- la reluarea muncii dupa concedii medicale


- in caz de expuneri exceptionale


- la cerere pentru suspiciunea de boala profesionala


 Elaborarea statisticilor individuale ale unitatii


- intocmirea fiselor personale de aptitudini ale fiecarui angajat


- intocmirea fiselor medicale de angajare


- intocmirea fiselor individuale si colective catre Directia de Sanatate Publica
C M O SERVICII AMBULANTA MEDICINA MUNCII GALERIE FOTO CONTACT